Zo werkt Flexigo autodelen voor een lokaal bestuur

Stad of gemeente? Intercommunale?
Zet nu al in op een slim en duurzaam beleid

Flexigo elektrisch autodelen lokaal

Nu al voor de toekomst kiezen? Logisch.

Kiezen voor elektrisch rijden is een toekomstgerichte beleidskeuze, zeker als het om elektrisch deelrijden gaat. Want hoe maak je als stad stilaan maar zeker de switch om afstand te doen van het klassieke denken en van het traditionele wagenpark, zonder in te boeten op mobiliteit? En zonder je mobiliteitsbudget uit het oog te verliezen!

Slim elektrisch autodelen is de oplossing

Stilaan evolueren we naar een deeleconomie, met deeleconomie platformen zoals Flexigo. Want een deelauto is eigenlijk de logica zelf. Dienstwagens van lokale besturen staan (te) vaak stil, soms tot 90% van de tijd. Steden kampen met files, er is te weinig parkeergelegenheid en te weinig groen. Dat weegt op de levenskwaliteit van de inwoners.

Bovendien komt de elektrificatie van de samenleving stilaan in een stroomversnelling. Dit alles wordt nog versterkt door de hoge prijzen van de klassieke brandstoffen. Wat kost een auto per jaar als die de hele tijd diesel of benzine slurpt? Met een klassieke wagen wordt auto rijden er niet goedkoper op.

Flexigo heeft zijn naam niet gestolen

Elektrisch deelrijden biedt ultieme flexibiliteit, maar als stad blijf je de baas, jij zit aan het stuur van elke deelauto. Dat is voor een deel te danken aan de uitstekende backoffice/sofware, maar ook aan de praktische mogelijkheden met Flexigo.

 • Je kan elektrische auto’s leasen (en evt. aankopen).
 • Of in je eigen wagenpark Flexigo inbouwen (als de wagens elektrisch zijn).
 • Je kan je wagens ter beschikking stellen voor inwoners en zo extra inkomsten genereren tijdens de uren dat ze niet gebruikt worden door de stadsdiensten.
 • Je hebt altijd een perfect overzicht en 100% transparantie dankzij de backoffice.
 • Flexigo begeleidt je bij bvb. de aanvraag voor subsidies, paperassen, het beheer en de instellingen van de backoffice …

Omarm de toekomst van het autodelen

Wist je dat het Vlaams Energie- en Klimaatpact steden en gemeenten verplicht om nu al mee te bouwen aan de mobiliteit van morgen? Het pact zet een aantal ambitieuze doelstellingen voorop die we met z’n allen moeten halen. Denk maar aan:

 • 40% minder CO2-uitstoot
 • 1 deelauto/1000 inwoners
 • per 100 inwoners één laadpunt
 • organiseren Mobipunten (ook fietsen)

Gelukkig sta je er niet alleen voor. De Vlaamse overheid stelt daar subsidies tegenover én bovendien helpt Flexigo je als partner. Op die manier worden elektrische auto’s nog interessanter. Wij hebben de expertise om jouw stad in die uitdagingen bij te staan en om een plan uit te werken dat jou helemaal ontzorgt.

Car sharing laat Flexigo voor je lokaal bestuur renderen

Met Flexigo sla je liefst drie vliegen in één klap. Je hebt een milieuvriendelijke vloot van wagens, je laat je inwoners mee profiteren van groene mobiliteit én het brengt iets op. Je mobiliteitsbudget wordt plots niet zomaar een uitgavenpost meer, maar een interessante investering. Dat laatste kan op deze manier:

 • Inwoners reserveren en gebruiken de e-wagens op de momenten dat je als stad de auto beschikbaar stelt voor extern gebruik (bvb. weekend, avond, vakantieperiode …).
 • Inwoners betalen hiervoor een bedrag, dat jij als stad bepaalt: Flexigo car sharing genereert dus omzet voor de stad.
 • Flexigo brengt de totale omzet van de inwonersreservaties integraal in mindering van de maandelijkse kosten.
 • Is de maandelijkse omzet van de inwonersreservaties hoger dan de maandelijkse factuur van de stad? Dan betaalt Flexigo een commissie uit, op het bedrag hoger dan de maandelijkse forfaitaire kost. Inwoners betalen via de Flexigo-app, daar hoef jij niks meer voor te doen.

Hoe meer deelnemers, hoe meer inkomsten

Door de transparantie in de backoffice kunnen de mobiliteitsverantwoordelijken van je lokaal bestuur nauwgezet het gebruik van de deelauto’s opvolgen en bepalen wanneer er auto’s kunnen gereserveerd worden en door wie.

Enkele voorbeelden van wat je allemaal op de voet kan volgen:

 • de bezettingsgraad per auto en per poolgroep en per gebruiker,
 • de omzetten,
 • de bestuurders,
 • de boekingen,
 • de staat van de auto’s,
 • enz.

Bekijk elke deelwagen als een potentiële bron van inkomsten. Je mobiliteitsbudget berekenen van je stad doe je meer dan ooit met de glimlach, dankzij Flexigo.

100% transparant, 100% flexibel, dat is Flexigo

De Flexigo-software kan ook auto’s toewijzen aan bepaalde poolgroepen, of bestuurders toewijzen in gebruikersgroepen of organisaties. Je kan bvb. de deelauto instellen als:

 • beschikbaar voor de instantie ‘stadsambtenaar’, voor bepaalde vaste dagen of uren;
 • beschikbaar voor de instantie ‘stadsambtenaar technische dienst’, voor bepaalde vaste dagen of uren;
 • beschikbaar voor de instantie ‘inwoners stad’ of ‘mensen van buiten de stad’

Flexigo ondersteunt je met marketing- en communicatiemiddelen

Ook op dat vlak sta je er niet alleen voor. Je kan rekenen op een pakket communicatiemiddelen, zoals:

 • advertenties,
 • flyers,
 • affiches,
 • raam- en vloerklevers,
 • social content,
 • content voor website,
 • roll-up banner,
 • beachflag …